DANIŞMAN: Danışman kayıt olup şirket tarafından kaydı onaylanan kişi.
DANIŞMAN: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 250 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %3 prim grubuna girerler.
DANIŞMAN: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 750 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %6 prim grubuna girerler.
DANIŞMAN: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 1200 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %9prim grubuna girerler.
LİDER: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 2500 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %12 prim grubuna girerler.
LİDER : 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 6000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %15prim grubuna girerler.
LİDER : 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 12000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %18 prim grubuna girerler.
MÜDÜR: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 18000 TL PUAN ’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL FARMASİ TL puan farkı aranır.
DİREKTÖR: 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. . Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL puan farkı aranır. Taban %12 dir
1. Nesilden % 3
2. Nesilden % 2
3. Nesilden % 1,5
4. Nesilden % 1 Direktörlük Primi alır.
ALTIN DİREKTÖR:12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Bunlar dışında, direkt bağlı en az iki koldan MÜDÜR-DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL farkı aranır. Taban %12 dir
1. Nesilden % 3,50
2. Nesilden % 2,50
3. Nesilden % 1,75
4. Nesilden % 1,25 Direktörlük Primi alır.
PLATİN DİREKTÖR:12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Bunlar dışında, direkt bağlı enaz dört koldan MÜDÜR-DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL puan farkı aranır. Platin direktör olan danışman 10000 TL PUAN yaparsa Albea araç kullanım hakkı Taban %12 dir
1. Nesilden % 4,25
2. Nesilden % 3,25
3. Nesilden % 2,25
4.Nesilden %1,50 Direktörlük Primi alır.
ZÜMRÜT DİREKTÖR: 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Bunlar dışında, direkt bağlı enaz sekiz koldan MÜDÜR-DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL Puan farkı aranır. Zümrüt direktör olan danışman 1000 TL PUAN yandan yaparsa Linea araç kullanım hakkı   Taban %12 dir
1. Nesilden % 5
2. Nesilden % 4
3.Nesilden %3
4.Nesilden %2 Direktörlük Primi alır.
ELMAS DİREKTÖR: 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Bunlar dışında, direkt bağlı en az 12 koldan MÜDÜR- DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5500 TL puan farkı aranır. Elmas drektör olan danışman 10000 TL PUAN yandan yaparsa Mercedes araç kullanım hakkı  Taban %12 dir.
1. Nesilden % 5,5
2.Nesilden % 4,5
3.Nesilden % 3,5
4.Nesilden % 2,5 Direktörlük Primi alır.
SİPARİŞ VERME
Ürün siparişleriniz için sizin üst danışmanınızdan destek alabilir veya burdan " İletişim " tıklayarak bize not bırakabilirsiniz...
PRİM ÖDEME VE HESAPLAMA
Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.
Aktiflik şartı: Bütün Aktiflikler her seviye için 125 Tl Puan.
Aktif Kayıt Şartı :Nisan ayı itibari ile %18 seviyesi için 50 Katalog alımı
%15 seviyesi için 25 katalog alımı
 %22 seviyesi için 125 TL PUAN ’li bir kayıt yapmak ve 100 Adet katalog alımı şattır.
Prim ödemesi için Danışman’ın faturalarını zamanında ödemesi gerekmektir. Danışman’ın günü geçmis borcu var ise o ay ki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.
Prim ödemeleri, ürün satın alınmasını takip eden ayın 20 sinde Danışman’ın banka hesabına yatırılacaktır.
Örneğin; Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. günün resmi tatil ve hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk is günü yapılacaktır.
Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra yapılacaktır
Yapılacak prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır.
Direktör ünvanı ile %22 seviyesi ve üzerinde olan Danışmanlar için geçerli olan prim kuralı şöyledir. Alt grubunuzda kendi seviyenizi ulaşan bir danışman üzerinden performans primi kazanılmamaktadır. Bunun yerine direktörlük prim hakkınız aktif olur. Eğer alt grubunuzdaki danışmanlarınızın seviyesinin üzerine çıkar iseniz performans primi kazanırsınız.
SGK primine hak kazanmak için ilgili ayda direktörlük %22 ve yandan 5500 TL PUAN ı korumak zorundadır.
Direktörlük primi alabilmek için, Direktör ünvanında olmak ve direkt bağlı danışmanlarınızın toplam ekibiyle birlikte 5500 TL PUAN fark cirosu aranır.
ÖRNEK 1 :
Danışman 23.500 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 18000 TL PUAN VE %22 seviyesinde
DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 5.500 TL PUAN.)
ÖRNEK 2 :
Danışman 21.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 18.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 3.000 TL PUAN )
ÖRNEK 3:
Danışman 18000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye12.000 TL PUAN ve % 18
DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 6000 TL PUAN .)
ÖRNEK 4:
Danışman 18000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye 15000 TL PUAN ve %18 seviyesinde
DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 3.000 TL PUAN .)
Prim ödemeleri; mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.
Direktör seviyesine ulaşan Danışmanlarımızın; mevcut Farmasi Danışmanlarını aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır.